พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ 204 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 081-6893994
การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ